Rijopleiding in Stappen (RIS) - succesvol autorijles concept


De Rijopleiding In Stappen bestaat uit vier modules:

·Voertuigbediening en - controle;
·Eenvoudige verkeerssituaties;
·Complexe verkeerssituaties;
·Verantwoord gedrag.


Gecertificeerd RIS rijinstructeur 

Wij zijn bevoegd en gecertificeerd RIS instructeur voor deze erkende opleiding. De RIS volgt een gestructureerd en vast stappenplan.

Bij de Rijopleiding In Stappen ga je steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. Iedere module wordt afgesloten met een toets om te bekijken of je alle kennis en vaardigheden bezit die bij het niveau van de module horen.

De eerste twee toetsen neemt de rijinstructeur af. In de derde toets maak je kennis met de gang van zaken bij het CBR en kan je alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

De voordelen van RIS:

·Hoger slagingspercentage;
·Hoge kwaliteit van de rijopleiding;
·Stap-voor-stap aanpak;
·Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer;
·Inzicht in je vooruitgang m.b.v. de instructievorderingenkaart;

Meer hierover kun je lezen op de site van het CBR: http://www.cbr.nl/ris.pp