Disclaimer

Hoewel Autorijschool Boeree de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van informatie via deze site, in offertes en via divers informatiemateriaal, kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 


Autorijschool Boeree aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie(s).