De TussenTijdse Toets (TTT)

Autorijschool Boeree werkt altijd met een TussenTijdse Toets. Deze toets lijkt heel veel op een 'echt' praktijkexamen. 

Je maakt alvast kennis met de gang van zaken bij het CBR. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers en je krijgt tips ter verbetering. Ook krijg je vrijstelling voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen als je deze met een voldoende aflegt. 

Onze praktijkopleidingen sluiten we af bij het CBR met een praktijkexamen. Natuurlijk slaag je in een keer en binnen 5 werkdagen heb je dan je rijbewijs

De kans van slagen op het praktijkexamen is met de TussenTijdseToets aanmerkelijk groter omdat je weet wat je nog moet verbeteren.